“Samalla saat tietoja, joiden avulla voit ottaa diabeteksen paremmin hallintaasi. Oppaamme auttaa käyttämään FreeStyle Libre –järjestelmää.”

- Peter Adolfsson

Valitse diabetestyyppi ja seuraa opasta

Tyyppi 2

Aikuiset

Hoitohenkilökunta

Peter Adolfsson

Suomenkielisen version on oikolukenut ja asiatarkastanut ylilääkäri Kaj Lahti Vaasan terveyskeskuksesta – kiitämme häntä lämpimästi asiantuntija-avusta

……………………………………………………………………………..

Peter Adolfsson, joka on kirjoittanut tämän oppaan yhteistyössä  Ruotsin Abbottin  kanssa, toimii diabetestiimin lastenlääkärinä Hallandin sairaalan Kungsbackan ja Halmstadin yksiköissä.

FreeStyle Libre Flash- glukoosin seurantajärjestelmä on tarkoitettu kudosnesteen glukoositasojen mittaamiseen diabetesta sairastavilla henkilöillä (vähintään 4-vuotiaat), myös raskaana olevilla naisilla. Käyttö lapsilla (4-12 vuotiaat) on sallittu vain, jos lasta valvoo vähintään 18-vuotias hoitaja. Hoitajan vastuulla on huolehtia FreeStyle Libre -järjestelmän käytöstä tai auttaa lasta sen käytössä sekä tulkita FreeStyle Libre -järjestelmän lukemia tai auttaa lasta niiden tulkinnassa. Se on suunniteltu korvaamaan verensokerin mittaaminen diabeteksen omahoidossa alla lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Käytä seuraavissa olosuhteissa verensokerimittaria FreeStyle Libre Flash- glukoosin seurantajärjestelmän sensorista saatujen nykyisten glukoosilukemien tarkastamiseen: Aikoina, jolloin glukoositasot muuttuvat nopeasti, sensorin mittaamat janykyisinä ilmoittamat kudosvälinesteen glukoositasot eivät ehkä edusta tarkkaan verensokerin tasoja. Kun glukoositasot laskevat nopeasti, sensorin antamat glukoosilukemat saattavat olla suurempia kuin verensokerin tasot. Käänteisesti, kun glukoositasot nousevat nopeasti, sensorin antamat glukoosilukemat saattavat olla pienempiä kuin verensokerin tasot. Sensorin ilmoittaman hypoglykemian tai uhkaavan hypoglykemian varmistamiseksi. Jos oireet eivät vastaa FreeStyle Libre Flash- glukoosin seurantajärjestelmän lukemaa. Älä jätä huomioimatta oireita, jotka saattavat johtua matalasta verensokerista tai korkeasta verensokerista.