"I denne guiden får du informasjon som støtte til å håndtere din diabetes. Guiden hjelper deg å bruke FreeStyle Libre Flash glukosemåling-systemet"

- Peter Adolfsson

Velg diabetes type og følg guiden

Type 2

Voksne

Helsepersonell

Peter Adolfsson

Ansvarig Överläkare för Diabetesteamen vid Barnkliniken Hallands sjukhus, Kungsbacka och Halmstad.

Takk til nedenstående person som grundigt har gjennomgått innholdet i denne guide i Norge:
· Dr. Lars Krogvold

……………………………………………………………………………..

Peter Adolfsson, som har skrevet denne guiden i et samarbeid med Abbott Sverige, arbeider som barneoverlege for diabetesteamene ved Barneklinikken Hallands sjukhus, Kungsbacka og Halmstad.

FreeStyle Libre Flash glukosemålingssystem er beregnet på måling av glukosenivåene i den interstitielle væsken hos personer (alder 4 år og eldre) med diabetes mellitus. Bruken for barn (alder 4 – 17) er begrenset til dem som overvåkes av en omsorgsperson som er minst 18 år. En omsorgsperson som er minst 18 år gammel er ansvarlig for å overvåke, hantere og hjelpe barnet med å bruke FreeStyle Libre-systemet og tolke systemets verdier. Det er utformet for å erstatte blodsukkermåling ved egenbehandling av diabetes, bortsett fra unntakene oppført nedenfor. Under følgende situasjoner brukes en blodsukkermåler til å sjekke aktuelle glukoseverdier fra sensoren i FreeStyle Libre glukosemåling-systemet. 

• I perioder med raske endringer i glukosenivået er det mulig at interstitielle glukosenivåer, målt av sensoren og rapportert som aktuelle, ikke gjenspeiler blodsukkernivåene nøyaktig. Når glukosenivåene synker raskt, kan glukoseverdiene fra sensoren være høyere enn blodsukkernivåene. Omvendt, når blodsukkernivåene stiger raskt, kan glukoseverdiene fra sensoren være lavere enn blodsukkernivåene

• For å bekrefte hypoglykemi eller forestående hypoglykemi som rapportert av sensoren

• Hvis symptomene ikke stemmer overens med verdien på FreeStyle Libre glukosemåling-systemet. Ikke ignorer symptomer som kan skyldes lavt blodsukker eller høyt blodsukker